#daenerys #daenerystargaryen #drogo #khaldrogo #rhaego #rhaegotargaryen #gameofthrones #gameofthronesfamily #tronodispade by sandara_note

#daenerys #daenerystargaryen #drogo #khaldrogo #rhaego #rhaegotargaryen #gameofthrones #gameofthronesfamily #tronodispade by sandara note

#daenerys #daenerystargaryen #drogo #khaldrogo #rhaego #rhaegotargaryen #gameofthrones #gameofthronesfamily #tronodispade (sandara_note) via Instagram
Precedente #nedstark #ned #stark #gameofthrones #gameofthronesfamily #got #tronodispade by sandara_note Successivo #dinner #gumier #tronodispade by marty88g

Rispondi